This Website is Under Construction ...

سرمایه‌گذاری بلندمدت مجموعه Stephens & George در 5 ماشین چاپ هایدلبرگ و 10 ماشین تاکنی اشتال فولدر هایدلبرگ. دو ماشین جدید اشتال فولدر تحت سری جدید پس از دروپا 2016 قابلیتهای جدیدی به این مجموعه داده است.

15 ماشین هایدلبرگ در مجموعه چاپ تجاری

شرکت ایران روتاتیو اولین دوره های تخصصی آموزشی مدیریت را برای مدیران صنعت چاپ در دو بخش پنج جلسه ای در مرکز آموزشی و نمایشگاهی چاپ ایران روتاتیو (PTEC) برگزار می کند.
ادامه

دوره آموزش مدیریت برای مدیران صنعت چاپ

هایدلبرگ ماشین Speedmaster XL 106 را برای اولین با مدل پیکربندی 18 واحد همراه با چاپ دورو به گروه Multi Packaging Solutions در انگلیس تحویل داد.. اسپیدمستر بسیار اختصاصی با 18 واحد در قطع B1 فرآیندهای در خط بیشتری را با کنترل کیفیت کامل انجام می‌دهد.
ادامه

پیشرفته‌ترین ماشین بسته‌بندی افست ورقی در جهان

ایران روتاتیو اولین سمینار آموزشی مفاهیم و اصول کاربری نورد، لاستیک و محلول رطوبتدهی را با حضور مدیر ارشد کمپانی بوچر برگزار کرد. این سمینار ازاستقبال بیش از150 مرکز چاپی بهره‌مند شد.

سمینار آموزشی نورد، لاستیک و محلول رطوبت‌دهی

Slider